svensk-skola

Svensk skola, lika för alla?

Tidigare i år lämnade Skolkommissionen sitt delbetänkande till regeringen med förslag kring nationella målsättningar och en långsiktig plan med utvecklingsområden. I och med detta besöker Carl Lindén SSK för att diskutera om den svenska skolan är lika för alla, och om vägen framåt.