SSK-hemsidebanner

Alexandra Völker (S) om Nato och Värdlandsavtalet

Detta tisdagsmöte får vi besök av Alexandra Völker (S) som är en socialdemokratisk riksdagsledamot som sitter som ordinarie ledamot i försvarsutskottet sedan valet 2014. Hon har tidigare avslutat sin masterutbildning i statsvetenskap på Stockholms Universitet och varit ordförande för Stockholms läns SSU-distrikt.