lawen-redar

Lawen Redar (S) om näthat

Lawen Redar är socialdemokratisk riksdagspolitiker som bland annat sitter i Riksdagens justitieutskott. Vi kommer tillsammans att prata om utredningen och lagförslaget mot hat, rasism och sexism på nätet. Begreppet näthat syftar till hot, kränkningar och trakasserier på nätet.