SSK-hemsidebanner

Alexandra Völker (S) om Nato och Värdlandsavtalet

Detta tisdagsmöte får vi besök av Alexandra Völker (S) som är en socialdemokratisk riksdagsledamot som sitter som ordinarie ledamot i försvarsutskottet sedan valet 2014. Hon har tidigare avslutat sin masterutbildning i statsvetenskap på Stockholms Universitet och varit ordförande för Stockholms läns SSU-distrikt.

FN

Hans Corell om Sverige, FN och Säkerhetsrådet

Sverige kampanjar till en plats i Säkerhetsrådet – FN:s högsta beslutande organ. Men hur går kampanjen? Vilka frågor kan Sverige påverka i om vi kommer med? Och hur hänger Sveriges feministiska utrikespolitik, erkännandet av Palestina, interventionen i Mali och Saudiaffaären ihop med Sveriges roll i FN?