Jannes jantelag

I gårdagens Uppdrag Granskning slog Janne Josefsson alla rekord i oseriös journalistik. Vanligtvis har du en tes, prövar den mot verkligheten och drar slutsatser utifrån det, alternativt omformulerar din tes. Inte att du har en förutbestämd slutsats, i det här fallet att barnfattigdom inte existerar i Sverige, letar upp personer som håller med, lägger på lite musik…