lawen-redar

Lawen Redar (S) om näthat

Lawen Redar är socialdemokratisk riksdagspolitiker som bland annat sitter i Riksdagens justitieutskott. Vi kommer tillsammans att prata om utredningen och lagförslaget mot hat, rasism och sexism på nätet. Begreppet näthat syftar till hot, kränkningar och trakasserier på nätet.

12963887_1169702436387478_6154942485504368193_n

Lunchseminarium: Hållbara transporter i framtidens STHLM

  Stockholm är en snabbt växande region. Till år 2030 väntas uppemot en halv miljon personer flytta hit, vilket kräver en snabb utbyggnad av såväl bostäder och trafiksystem. Men hur ser vi till att Stockholms framtida transportsystem även blir hållbart? Och är vi på väg i rätt riktning med dagens politik?

Håkan Juholt

5/4: Håkan Juholt – Vi har råd med varandra

Den 5 april besöker Håkan Juholt SSK för att prata om socialdemokrati och kulturpolitik. Håkan Juholt är en socialdemokratisk politiker och tidigare partiordförande 2011-2012. Vi vill ta tillfället i akt att lyssna, ställa frågor och tillföra ett studentperspektiv, och bjuder in alla medlemmar och intresserade till detta möte.