Dokument

???????????????????????????????????

Här hittar du som är medlem stadgar, protokoll och andra policydokument som rör hur klubben sköts och vilka beslut som fattas. Dessutom hittar du uttalanden som klubben gjort i olika politiska frågor.

Har du frågor eller saknar något, hör av dig till info@ssksthlm.se.

Stadgar

Stadgar Socialdemokratiska studentklubben, antagna 120221

Protokoll

Policydokument

Uttalanden